กองคลัง

นางสาวสายไหม เข็มธนู

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0942565968

หัวหน้าฝ่าย

นางจุฑาพร โพธิราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 0801747289

พนักงานเทศบาล

นางสาวคณิตตา นัยนามาศ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาววราพร ดอกไม้

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเยาวลักษ์ ว่องไว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางวรรณภา กองศรีมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ