หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุดร เหล็กกล้า

ปลัดเทศบาล
มือถือ 085-9096839

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363


สำนักปลัด

นางสาวปณิชา สันตพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 098-4939496

นายเมตไตร วาลศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 0973564763


กองคลัง

นางสาวสายไหม เข็มธนู

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0942565968

นางจุฑาพร โพธิราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 0801747289


กองช่าง

นายภวดล โมฬชาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 087-2165715


กองการศึกษา

นายชาตรี สีทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 099-4344316

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ