ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำผีเสื้อเพื่อไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย เทศบาลตำบลเทพวงศา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ดำเนินกิจกรรมในตลาดท่าฮิมของ เป็นครั้งที่สาม บรรยากาศในตลาดท่าฮิมของ ได้มีการจำหน่ายสินค้า จากพ่อค้าแม่ค้า ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทำให้มีสินค้ามากมาย ให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อได้หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีชุดการแสดงต่างๆบนเวที และชมฟรีคอนเสิร์ต "ท่าฮิมของ"บรรเลงโดยวงดนตรีเคเนดี้ ตำนานเพลงเพราะยุค 90 บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเช่นเคยทางเทศบาลฯได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง ตลาดท่าฮิมของ โอเพ่น คัพ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีทีมต่างๆให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครทำการแข่งขันอย่างคับคั่ง!!

 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ซึ่งงานสาธารณสุขฯ จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปี2565 และลงพื้นที่ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง เจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน และโรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ ณ ม.10 บ.ห้วยยาง และ ม.21 บ.ภูสวรรค์ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ซึ่งฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา(รุ่นที่5)ที่ได้ทำการเปิดการเรียนเป็นสัปดาห์ที่สองและในสัปดาห์นี้ มีการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าห้องเรียน และกิจกรรมการจัดทำผีเสื้อเพื่อไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาได้สาธิต/ฝึกสอน วิธีการทำทุกขั้นตอนให้แก่นักเรียน จนสามารถจัดทำผีเสื้อดังกล่าวฯออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ" วุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา" รุ่นที่ 4 / 2562 จำนวน 40 คน และจัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน ภายในคราวเดียวกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วนในอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 5/2565 ได้ดำเนินการเปิดเรียนเป็นวันแรก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ดำเนินกิจกรรมในตลาดท่าฮิมของ เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่มีพิธีเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บรรยากาศในตลาดท่าฮิมของ ได้มีการจำหน่ายสินค้า จากพ่อค้าแม่ค้า ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทำให้มีสินค้ามากมาย ให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อได้หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีชุดการแสดงต่างๆบนเวที ซึ่งแต่ละชุดการแสดงนั้นล้วนบ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่รังสรรค์การแสดงออกมาอย่างสวยงาม และ มีกิจกรรมการแข่งขันเปตอง ตลาดท่าฮิมของ โอเพ่น คัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีทีมต่างๆให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครทำการแข่งขันอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างอบอุ่น ท่ามกลางความสวยงามของวิวธรรมชาติของแก่งช้างหมอบ!!

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา กล่าวต้อนรับฯ คณะกรรมการออกประเมินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอำเภอเขมราฐ ปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการเขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไกและแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางบ้านนาสนาม หมู่ที่ 3 และทางคณะกรรมการดังกล่าว ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะบ้านนาสนาม

เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 ณ 17 หมู่บ้าน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา #ในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงรบกวนนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ!!

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบัญชา สายธารทอง ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ฯ #ในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงรบกวนนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ!!

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีเปิดโครงการ เทพวงศาร่วมใจ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ” ประจำปี 2565 และได้บันทึกข้อตกลงกันความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ ระหว่าง เทศบาลตำบลเทพวงศา กับ บ้านนาสนาม โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม และฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ณ ศาลากลางบ้าน ม.3 บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดประชุมสภาเทศบาลเทพวงศา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้านบุ่งซวยห้วยยางและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเปิดตลาดท่าฮิมของ แก่งช้างหมอบ ม.10 บ.ห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าฮิมของ)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน โดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ในนามของผู้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าฮิมของ)เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานมีชุดการแสดงบนเวทีต่างๆมากมายและภายในตลาดท่าฮิมของ ได้มีพ่อค้า แม่ค้า จำหน่ายสินค้าสินค้าหลากหลายให้เลือกชมและเลือกซื้อ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ณ ตลาดท่าฮิมของ ม.10 บ.ห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำโขงเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานชุมชนชายแดน(ตลาดท่าฮิมของ)ซึ่งจะมีการเปิดตลาดดังกล่าวฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นี้ สถานที่ ณ ตลาดท่าฮิมของ ม.10 บ.ห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงาน และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาดท่าฮิมของ ม.10 บ.ห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่กำลังจะดำเนินการเปิดตลาด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นี้

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ในโครงการเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งลงให้บริการ/อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา

 วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาการการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2565 โดยมีนาย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ และพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆระดับจังหวัดที่ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวฯเดินทางเข้าร่วมงานเช่นเดียวกัน ภายในงาน จัดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการทางการแพทย์ กิจกรรมบริการประชาชน ต่างๆของหน่วยงานราชการ ฯลฯ เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 14 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดยนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา…. ในการนี้ นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐเดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาล คณะสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายบุญใส สมญา บ้านเลขที่ 57 ม.4 บ.แก้งเกลี้ยง ต.เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลตำบลเทพวงศา ผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตร EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯ มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในนามกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเทพวงศา ให้กับโรงเรียนบ้านไทรย้อย โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาสนามหว้าเกษม โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ และกลุ่มเสี่ยวสุขภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ