สภาเทศบาล

นายสมคิด อินทร์หอม

ประธานสภาเทศบาล

นายประกาศ โคตรวันทา

รองประธานสภาเทศบาล

นายธงศิลป์ ศรีบู

เลขานุประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายหนูกร เสียงเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวีรยุทธ สมใจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประกาศ โคตรวันทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายปรัตมิตร ขำคม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจำเริญ สนธิหา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจารึก กุลบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมคิด อินทร์หอม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพรชัย โคตรวันทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญมี แสนลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธงศิลป์ ศรีบู

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชาตรี บุญแพง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวจันทร์ลับ เจริญลอย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ