ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.8-0011 จากสายแกล้งเกลี้ยงหมู่ที่ 4 (แก้งเกลี้ยง-ห่องหมากไฟ-หินระเบิด) ถึงสาย-หมู่บ้านแก้งเกลี้ยงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 10:06

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.8-0011 จากสายแกล้งเกลี้ยงหมู่ที่ 4 (แก้งเกลี้ยง-ห่องหมากไฟ-หินระเบิด) ถึงสาย-หมู่บ้านแก้งเกลี้ยงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,250 ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ต.เขมราฐคอมเมอร์ส จำกัด (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,745,000.00 (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 20 กันยายน 2564,

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ