ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านตาเกา หมู่ 1 สายกลางหมู่บ้าน

วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 16:14

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านตาเกา หมู่ 1 สายกลางหมู่บ้าน กว้าง 4.00 ม.ยาว 237 ม. หนา 5 ซม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตาเกากำหนด)จำนวนเงินได้รับจัดสรร 290,000บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 64 จำนวน383,000บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 27 กรกฎาคม 64

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ